Woman working with Omnia in server hall
Hållbar.

Effektiv förvaltning håller den digitala arbetsplatsen aktuell över tid.
Se hur du kan arbeta effektivt med förvaltning i Omnia.


En hållbar digital arbetsplats

Den digitala arbetsplatsen kommer över tiden att innehålla en stor mängd webbsidor, dokument, samarbeten och applikationer. För att lyckas med en sådan lösning krävs ett noga genomtänkt ramverk för förvaltning. Omnia ger administratörer effektiva verktyg för att skapa, hantera och övervaka alla kritiska delar och funktioner i era lösningar. 

En miljö, många lösningar 

Med Omnia kan du skapa och hantera många olika lösningar inom en och samma miljö. Kanske ska det finnas intranät för både koncern och dotterbolag, eller portaler för kunder och leverantörer, eller ledningssyste för kvalitet och informationssäkerhet? 

Du kan implementera gemensam design, layout och navigeringsstruktur eller låta varje lösning få sitt eget utseende och en unik uppsättning funktioner - allt efter hur era behov ser ut.

Ux i Omnia

Lösningar som håller över tiden

Med Omnia kan du skapa regler och livscykler som ska gälla för utpekat inneåll. Du kan styra layout, mallar, språk, livslängd och annan affärslogik för sidor, sajter och dokument.

Dessa funktioner gör att administratörer kan ha full koll på miljön, rensa bort gammalt innehåll och förbättra sådant som inte används. Det är så här man ser till att lösningar håller över tiden.

Samordnad miljö för samarbete

Office 365 är på många sätt en idealisk plattform för den digitala arbetsplatsen. Men den stora mängden tjänster och funktioner kan också göra det svårt för användare att förstå och använda enskilda verktyg. 

Med Omnia kan du skapa mallar som samordnar de olika resurserna och därmed underlätta för användarna. Nu kan medarbetare skapa samarbeten via självbetjäning eller godkännande och verksamheten får över tiden en samordnad och uniform samarbetsmiljö.

Ux i Omnia
Ux i Omnia

Bättre beslutsunderlag

En av de svåraste utmaningarna med den digitala arbetsplatsen är att fatta rätt beslut avseende kontinuerliga förbättringar.

Omnia kan tillhandahålla statistik avseende hur olika resurser i den digitala arbetsplatsen används, flagga för innehåll som passerat bäst före-datum eller visa på vilket innehåll som inte längre används. Administratörer och redaktörer kan få tillgång till såväl gemensamma som personligt anpassade rapporter som ger underlag för bättre beslut kring hur den digitala arbetsplatsen kan göras ännu bättre.

Se filmen om effektiv förvaltning i Omnia

Lär dig mer om hur Omnia kan hjälpa dig förvalta den digitala arbetsplatsen över tiden.

Vill du se mer av Omnia?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för en demo av Omnia.