Smidig.

Förenklat samarbete utifrån medarbetarnas behov.
Se hur du kan samarbeta i Omnia.

Det ska vara enkelt att samarbeta

Den digitala arbetsplatsen ska hjälpa medarbetarna i det dagliga arbetet och ett prioriterat område är ofta att tillhandahålla effektiva sätt att samabeta. Med Omnia blir det enkelt att  starta samarbeten som är anpassade efter behov inom er verksamhet. Dessutom får användarna hjälp att hålla sig uppdaterade om allt som händer i olika team och projekt.

Enkelt att starta samarbeten

I Omnia kan användarna skapa nya samarbeten, projekt och team med hjälp av mallar som följer verksamhetens behov.

Ni kan bestömma vilka resurser i Office 365, t ex SharePoint, Planner, Teams och Yammer, som ska användas för vilka syften. Därmed slipper användarna brottas med den eviga frågan om vilket verktyg som ska användas i vilket fall.

Ux i Omnia
Ux i Omnia

Gör det enkelt att hitta

Antalet samarbeten växer över tiden och kan bidra till att det blir svårt för användare att hitta och ha koll på läget.

Med Omnia kan du komma runt detta med stöd av produktens olika koncept för förbättrad sök och navigering. Du kan sätta upp portföljer av projekt, listor över samarbeten och ge användare sin egen personliga navigering till de grupper där man är aktiv just nu.

 

Utförliga personprofiler

Vår erfarenhet säger att det är enklare att lyckas med den digitala arbetsplatsen om man kan tillhandahålla utförlig information om medarbetare. Därför innehåller Omnia en guide som användare kan nyttja för att på ett enkelt sätt komplettera sin personprofil.

Dessutom finns möjlighet att koppla guiden till en struktur av kompetenser och begrepp som är viktiga för användaren och det går att regelstyra hur användare ska uppmuntras att komplettera sin profil.

Ux i Omnia
Ux i Omnia

Förbättrad sökupplevelse

Ett grundläggande behov inom den digitala arbetsplatsen är att kunna hitta kollegor på ett effektivt sätt. Det måste till exempel gå att hitta en person baserat på kunskaper, erfarenheter, färdigheter eller ansvarsområden.

Omnia erbjuder en förbättrad sökupplevelse som kan anpassas efter era behov avseende till exempel visning och möjlighet att filtrera av sökresultatet.

Se filmen om samarbete i Omnia

Lär dig mer om hur Omnia underlättar samarbete anpassat efter organisationens behov.

Upptäck hur Omnia kan hjälpa dig!

Vill du stärka dina medarbetares engagemang men vet inte var du ska börja? Vill du veta mer om Omnia eller boka en produktdemo? Kontakta oss, vi finns här för att hjälpa dig!