Guld till Electrolux på Intranet and Digital Workplace Awards 2023

Omniateamet vill uppmärksamma och gratulera Electrolux till utmärkelsen för företagets framåtlutade globala intranät eGate på Intranet and Digital Workplace Awards 2023!

Intranet and Digital Workplace Awards–utmärkelserna, som hyllar och sätter nivån för världens bästa intranätlösningar, delades i år ut för 17:e året i rad av det australiensiska företaget Step Two. I år har två mycket värdiga vinnare korats: Den internationella vitvarujätten Electrolux och den nytänkande kommunen Malmö stad har båda mottagit guldutmärkelser för sina SharePoint- och Omniabaserade intranätlösningar.

Omniateamet gratulerar Electrolux för företagets ambitiösa och framgångsrika arbete med att förnya och förbättra sitt koncernomfattande intranät eGate! Juryn har särskilt betonat projektets involvering av användare och andra intressenter under utvecklings- och införandefaserna som en nyckelfaktor till intranätets framgång. Redan i ett tidigt stadium satte projektteamet samman en representativ referens- och påverkansgrupp (Early influencers) som spelat en viktig roll för intranätets slutresultat. Gruppens starka engagemang, både under och efter införandet, har starkt bidragit till intranätets förbättrade funktionalitet, användarupplevelse och hållbarhet, vilket gjort intranätet mer populärt.

En annan förklaring till Electrolux framgång är det fokus projektteamet haft kring innehållsskapandet för att göra det mer användarorienterat. Electrolux har inventerat, återskapat och producerat nytt innehåll för att säkerställa att informationen inte bara finns tillgänglig utan också är högaktuell och relevant för medarbetarna. Sidmallar har utformats med eftertanke och målsättningen att tryggt lotsa användarna över från det gamla till det nya där de snabbt känner sig hemma.

Andra egenskaper som banat vägen för framgång och som gör att eGate utmärker sig är:

  • Träffsäker personalisering: eGates startsida välkomnar användarna med individuellt anpassade nyheter. Dessutom har intranätet en personlig kontrollpanel (My Stuff) som erbjuder en skräddarsydd användarupplevelse i linje med användarens behov, arbetsuppgifter och intressen.
  • Användarvänlig informationsarkitektur: Electrolux har förnyat och förbättrat intranätets informationsarkitektur och gjort den mer lättnavigerad, intuitiv och användarvänlig.
  • Flerspråksstöd: Utifrån Electrolux multinationella mix erbjuder eGate sömlöst stöd för många olika språk, vilket främjar inkludering, delaktighet och gemenskap i hela organisationen.
  • Övergångsställen (Crossing Posts): Symboliska övergångsställen på intranätet informerar om medarbetarnas förflyttningar inom organisationen, vilket stärker det organisatoriska kittet och känslan av samhörighet.
  • Jargongbaserat uppslagsverk: eGate erbjuder en modern och mycket pedagogisk ordbok, som syftar till att förklara branschtypisk jargong och facktermer på ett enkelt sätt.

Electrolux användarundersökningar, efter lanseringen, visar tydligt att förbättringen av eGate har stärkt den interna kommunikationen. Företaget ser också att användningen av intranätets resurser har ökat, vilket kan härledas till plattformens förbättrade egenskaper och funktionalitet.

Vi i Omniateamet tycker att Electrolux guldutmärkelse är mycket välförtjänt och att eGate är en förebild för världens intranätsatsningar.

Läs mer om Intranet and Digital Workplace Awards 2023-juryns motivering till Electrolux guldutmärkelse här. Du kan också köpa och ladda ned den fullständiga rapporten, med djupanalyser av och bilder från samtliga guld- och silvervinnares intranätlösningar, på Step Twos hemsida.