Malmö stad vinner Digital Workplace of the Year Award 2020

Personalen på Precio Fishbone och teamet runt Omnia säger ett stort grattis till vår kund Malmö stad för att man belönats med utmärkelsen Digital Workplace of the Year Awards for User Engagement. För oss var det ett välförtjänt pris till ett engagerat team som arbetat fram en lösning som möter viktiga behov hos de vitt skilda olika roller som finns inom organisationen.

Utmärkelsen Digital Workplace of the Year delas ut av Digital Workplace Group och Simpler Media Group, utgivare av CMSWIre, och bland tidigare vinnare hittar vi bland annat American Express, Liberty Mutual Insurance och BNY Mellon.

Ett intranät som ger värde till användarna

Malmö stad arbetar sedan flera år mycket aktivt med digitalisering av sin verksamhet. Under perioden 2017-2022 driver man programmet Det digitala Malmö för att förbättra de anställdas digitala arbetsplats i syfte att erbjuda bättre service till medborgare samt stärka demokrati och inkludering.

Ett av initiativen inom programmet har varit att etablera ett nytt intranät som sätter användaren i fokus och bidrar till organisationens övergripande mål. Under 2018 beslutade man att skapa lösningen baserat på Microsoft 365 och Omnia och i början av 2019 startade man projektet för att designa, utveckla och lansera intranätet med Omnia som implementationspartner.

Ungefär ett år senare kunde man lansera den nya lösningen och mottagandet från användarna har varit mycket positivt. Man har arbetat hårt för att nå ut i organisationen och för att verkligen ta till vara den feedback som man får från organisationen. Nu har Malmö stad belönats för sitt förtjänstfulla arbete för att involvera användarna i lösningen, förstå deras behov och att säkerställa att lösningen uppfyller deras viktigaste behov.

Imponerande arbete med användarna i fokus

Digital Workplace Group (DWG) tillhandahåller leverantörsoberoende rådgivning och stöd för organisationer som arbetar för att skapa en bättre digital arbetsplats. Man delar årligen ut utmärkelsen Digital Workplace of the Year och utser vinnare i en rad kategorier.

DWG har följande motivering till varför Malmö stad har tagit hem priset i kategorin Digital Workplace of the Year Award for User Engagement:

“The City of Malmö has a clear focus on employees and citizens, that drives the Digital Workplace at the City of Malmö, and their approach to user engagement was among one of the more impressive that the panel has seen. The approach included:

  • An impact map to understand behaviors
  • Broad participation, testing throughout the implementation
  • A voluntary adoption community called a Digital Café.”

Du kan hitta mer information om de nominerade organisationerna via denna länk.

En välförtjänt utmärkelse

Omnias projektledare, Robert Lindgren, menar att utmärkelsen är välförtjänt:

– Vi säger ett stort grattis till Malmö stad för att man lyckats så bra i sitt projekt och nu belönats för ett riktigt bra resultat. De har haft en engagerad projektgrupp av duktiga medarbetare som verkligen tagit arbetet för användarnas bästa på största allvar.

– Vi har nog aldrig varit med om en kund som lagt så mycket arbete på att säkerställa en riktigt bra upplevelse för användare. De förtjänar ett särskilt omnämnande för att man lyckats få organisationen att enas om en global navigering med gemensam struktur i tre nivåer, det är verkligen inget som går av sig själv i en verksamhet med så skilda verksamhetsgrenar.

Anders Fagerlund, ansvarig för erbjudandet kring Omnia, kommenterar utmärkelsen:

– Vi investerar stort i att Omnia ska ge en intuitiv, personaliserad och uppgiftsorienterad upplevelse för användarna, men för att lösningen ska bli bra krävs en engagerad kund och det har verkligen Malmö stad varit. Att man skapat en bra lösning råder det ingen tvekan om. Men intranätet ger ju bara värde om det är välanvänt i organisationen och där har Malmö stad lyckats på ett sätt som verkligen motiverar priset. Vi är glada och stolta för att Omnia är en del av deras arbete och framgång.

Läs mer om Malmö stads digitala arbetsplats