Omnia och Microsoft Viva i samklang

Är du nyfiken på Microsoft Viva och vill veta hur lösningen kan hjälpa ditt företag eller organisation att skapa en bättre medarbetarupplevelse? Då kanske du också är intresserad av att ta reda på hur Omnia kan stödja förbättringsarbetet och hur de två plattformarna fungerar tillsammans.

Organisationer har länge använt intranät för att skapa kommunikationslösningar och verktyg som underlättar arbetet, stärker engagemanget och företagskulturen samt ökar produktiviteten. När Microsoft lanserade Microsoft Viva i början på året ställde sig många inom IT, kommunikation, HR och affärsutveckling frågan om detta innebär ett paradigmskifte för den digitala arbetsplatsen.

För oss som arbetar med en av de ledande intranätplattformarna, Omnia, innebär lanseringen en möjlighet att ytterligare stärka integrationen mellan Omnia och Microsofts produktfamilj. Dessutom kan vi lotsa organisationer som vill förbereda sig för Microsoft Viva och visa de möjligheter som lösningen erbjuder. I den här bloggposten beskriver vi hur Omnia och Viva tillsammans kan förbättra intranätet, den digitala arbetsplatsen och medarbetarupplevelsen.

Microsoft Viva - en plattform för starkare medarbetarupplevelse

Microsoft introducerade Viva i februari 2021. Lanseringen fick ett positivt mottagande på marknaden. Viva är en plattform för bättre medarbetarupplevelse med lösningar som stimulerar medarbetarengagemang och stöder hantering och uppföljning av utbildning, kunskap, hälsa och välbefinnande.

Viva består i huvudsak av fyra applikationer:

  • Viva Connections fokuserar på att förbättra den interna kommunikationen genom att integrera en SharePoint-sajt till Microsoft Teams.

  • Viva Learning är en portal för utbildningstjänster som till exempel LinkedIn Learning, Cornerstone, SAP Success Factors, Coursera och många fler.

  • Viva Topics är en AI-driven tjänst, baserad på Project Cortex, som identifierar, organiserar och kopplar samman relaterad information och kunskap samt expertis utifrån olika ämnesområden (topics). Lösningen skapar automatiskt ämnessidor (topic pages) där experter kan dela kunskap och förbättra informationen på ett wikibaserat sätt.

  • Viva Insights består av olika tjänster och mätdata inom hälsa och välbefinnande för både medarbetare och ledare.


Samtliga lösningar kan integreras som appar i Microsoft Teams. Viva Topics kräver en utökad användarlicens. Detsamma gäller för Viva Insights lösning för mätdata. I de flesta fall krävs också särskilda licensavtal med utbildningsleverantörer för Viva Learning. För närvarande skapar Viva Connections inga ytterligare licenskostnader.

Vivaplattformen lanseras successivt

Av Vivas fyra applikationer är det bara Viva Connections och Viva Topics som hittills har lanserats. De andra två befinner sig än så länge i pre-lanseringsfas och kommer troligen nå marknaden de närmaste månaderna. Microsoft arbetar också med att införa kontinuerliga förbättringar och kompletterande tjänster i Vivaplattformen.

De förbättringar som görs av Viva Connections inkluderar bland annat lanseringen av en skrivbordsapp samt uppdateringar av den mobila appen och användargränssnittet. Här kommer också snart tredjepartsapplikationer med integration mot affärskritiska system att bli tillgängliga.

Microsoft utvecklar ytterligare mallar till Viva Insights som ska ge chefer bättre möjligheter att leda, uppmuntra och kommunicera med medarbetarna. Dessutom är applikationen på gång att utökas med nytt innehåll och nya verktyg för välbefinnande och mindfulness.

Planen för Viva Learning är att dess API:er ska kompletteras för att fler utbildningsleverantörer ska kunna inkluderas i applikationen. Tanken är att Viva Learning ska vara en anpassningsbar och flexibel plattform. Fler API:er väntas bli tillgängliga inom en nära framtid.

Vad gäller Viva Topics arbetar Microsoft med att skapa bättre kopplingar till termer och termuppsättningar i SharePoint samt möjlighet för användare att ansluta till Topic cards.

 

Så här fungerar Omnia och Microsoft Viva tillsammans

Omniateamet följer på nära håll Microsofts utvecklingsarbete för Viva. Även om våra kunder ännu inte använder Viva i någon större omfattning har vi beslutat att integrera Omnia med Viva för att säkerställa att våra kunder får optimal användning av bägge plattformarna.

Företag och organisationer kan med Omnia skapa Microsoft 365-baserade intranätlösningar i världsklass. Våra kunder kan också integrera ett helt intranät som en app i Microsoft Teams och/eller integrera specifikt innehåll och funktionalitet på intranätet som dedikerade appar i Teams. Det är också möjligt att använda en SharePoint-sida som startsida i ett Omniabaserat intranät och med hjälp av Viva Connections ansluta intranätet till Teams. Med andra ord kan Omnia nyttjas för intern kommunikation samt avancerad publicering och förvaltning av innehåll genom att använda SharePoint och Viva Connections för att integrera intranätet med Teams.

Intranet start page in Microsoft Teams

Bild: Ett intranäts startsida i Microsoft Teams

 

Omnia stöder skapande av utbildningscenter på intranätet och har kraftfulla verktyg för publicering och administration av utbildningar. Det är också enkelt att skapa och publicera minikurser, webbaserade steg-för-steg kurser med kunskapskontroller, kursutvärderingar med mera i Omnia. Så snart Microsoft släppt Viva Learnings API:er kan alla utbildningar i Omnia göras tillgängliga även i Viva Learning, vilket kommer att göra internutbildningar lika enkla att hitta som externa.

Micro-course in Omnia

Bild: Minikurs i Omnia

 

Du kan skapa och definiera termer och strukturer i en verksamhetsanpassad ordbok i Omnia för att på detta sätt förklara vanliga och verksamhetsspecifika termer för medarbetarna. Funktionen kan också användas för att skapa dynamisk navigering i till exempel klickbara organisationskartor eller i sökfilter. Termerna som definieras och hanteras i Omnia kan synkroniseras med AI-drivna sidor i Viva Topics för att skapa kombinerade lösningar av strukturerat, kontrollerat och AI-genererat innehåll.

Our organization in Microsoft Teams

Bild: Vår organisation i Microsoft Teams

 

Omnia kan också erbjuda kompletterande rapporttjänster om hälsa och välbefinnande till Viva Insights rapporter. Microsofts lösning erbjuder automatiserade rapporter. Med hjälp av webbenkäter och snabbundersökningar via Omnia kan företag och organisationer skaffa sig djupare kunskap om medarbetarnas hälsa och trivsel.

Survey in Omnia-20-1920x1080.jpg

Bild: En medarbetarenkät i Omnia

 

Omnia är sömlöst integrerat med Microsoft 365 och våra produktutvecklare arbetar kontinuerligt med att förbättra och stärka integrationen. Även SharePoint, Teams, Yammer, Planner, Stream med flera applikationer är väl integrerade med Omnia idag och kommer så förbli. Som tidigare nämnts i bloggposten kommer även Microsoft Viva att integreras med Omnia.

Den närmaste tiden kommer integrationen mellan Omnia och Viva att stärkas för att våra kunder ska kunna nyttja plattformarna på ett optimalt sätt tillsammans och vässa sina digitala arbetsplatser. Kontakta gärna oss för att få en demonstration av hur Omnia kan hjälpa er att maximera nyttan av Microsofts produkter.