Dokument: Guide till en framgångsrik lösning för strukturerad kunskapsdelning.

Att investera i ett strukturerat tillvägagångssätt för att hantera kunskap kan leda till organisatoriskt lärande, konkurrensfördelar och förbättrat resultat. I denna guide hittar du de 14 steg du måste följa för att skapa en framgångsrik lösning för strukturerad kunskapsdelning.

Lew Platt, tidigare VD på företaget Hewlett-Packard, sa en gång ”Om HP visste vad HP vet, skulle vi vara tre gånger mer produktiva”. Detta uttalande kan tjäna som ett exempel på att det säkert kan finnas ett stort värde i att dela kunskap inom en organisation.

Men precis som med många andra initiativ som syftar till att förbättra processer i företag, finns det fallgropar på vägen - och rekommenderade vägar som leder till ett bättre resultat.

I detta dokument presenterar vi vår syn på hur du kan implementera en framgångsrik lösning för att hantera strukturerad kunskapsdelning inom en organisation. Dokumentet är skrivet på engelska.