Dokument: Intranätet som plattform för krishantering

Den digitala plattformen har på kort tid utvecklats till den primära arbetsplatsen för många företag och organisationer. Med en modern intranätlösning kan du skapa en betrodd plattform för krishantering och kommunicera relevant information till dina anställda. Här kan du ladda ned våra tips om hur du bäst utnyttjar intranätet som en plattform för krishantering.

En kris kan försätta många företag i en extremt bekymmersam situation. Kontor stängs, möten skjuts upp och anställda skickas hem. Det är förståeligt att företagsledare, i en krissituation, blir bekymrade över hur man bäst kan hantera produktivitet, internt samarbete och sammanhållning.

Men med rätt strategi och verktyg kan en kris faktiskt till och med stärka det interna samarbetet på ett strukturellt plan och säkerställa att den digitala arbetsplatsens potential utnyttjas fullt ut.

Den digitala plattformen är idag den primära arbetsplatsen för många företag och organisationer. Med en modern intranätlösning kan du skapa en betrodd plattform för krishantering och kommunicera relevant information till dina anställda. Ladda ner våra tips om hur du bäst utnyttjar din digitala arbetsplats som en krishanterings-plattform. Dokumentet är skrivet på engelska.