Dokument: Så kan du skapa en bättre digital arbetsplats

Under några år har vi sett förändringar i sättet att arbeta med aktivitetsbaserade kontor, medarbetare som arbetar på distans, mer arbete i projektform, mer flexibel arbetstid, digital närvaro istället för fysisk, samt ökade förväntningar på regelefterlevnad och socialt ansvar. Detta har fått många organisationer att driva initiativ gällande digitala arbetsplatser som syftar till att tillhandahålla verktyg, enheter och tjänster för att bättre stödja medarbetare i deras dagliga arbete.

Begreppet "digital arbetsplats" är inte självförklarande, även om termen ofta används. I den här artikeln försöker vi belysa vad den digitala arbetsplatsen är, varför den kan vara intressant för dig och vad som krävs för att lyckas med framtida initiativ.

För att utforska dessa frågor har vi intervjuat Anders Fagerlund, produktägare för Omnia. Intervjun ger praktiska råd baserade på lärdomar från införande av lösningar för kommunikation, samarbete, kunskapsdelning, dokumenthantering och andra områden som är relevanta för hur användare upplever den digitala arbetsplatsen. I slutet av dokumentet hittar du också en sammanfattande checklista. Dokumentet är skrivet på engelska.