Dokument: Så lyckas du med dokumenthantering i Office 365/Microsoft 365

Vad kan man kan göra för att ge användare i organisationen som helhet en bättre upplevelse när det kommer till att skapa, dela, underhålla, hitta och använda dokument?

I detta dokument ger vi konkreta exempel kring hur du kan planera  arbetet och använda Office 365 och SharePoint som plattform för dokumenthantering. Dokumentet presenterar ett praktikfall.

Ur innehållet:

  • Strategi och plan för dokumenthantering i Office 365/Microsoft 365

  • Definiera dokumenttyper och mappa mot tjänster i Office 365/Microsoft 365

  • Hantera dokument med höga formella krav

  • Projektöversikt – hur kan arbetet gå till

  • Upplevda resultat av förbättrad dokumenthantering

Ladda ner dokumentet via formuläret till höger.