Oatly globaliserar internkommunikationen

Genom ett nytt Omniabaserat intranät har Oatly skapat en gemensam global plattform för internkommunikationen i hela sin världsomspännande organisation. Den nya lösningen stöder det dagliga arbetet, ger medarbetarna inblick i vad som är på gång samt förstärker det interna samarbetet och kommunikationen över lands- och enhetsgränserna.

– Med Omnia har vi för första gången skapat en gemensam, dynamisk och användarvänlig global plattform för internkommunikationen. Genom vår nya digitala arbetsplats kommer användarna också åt vårt e-learningsystem, Teams, Office 365 och andra verktyg som i kombination med Omnia bidrar till ökat internt samarbete över hela världen, säger Johanna Wahlberg, kommunikatör på Oatly AB.

Ett mer tilltalande intranät

Oatly grundades på 90-talet efter att forskare vid Lunds Universitet upptäckt att naturliga enzymer kan omvandla fiberrik havre till näringsriktig flytande föda. Med en patenterad metod för produktion av havrebaserade livsmedel har Oatly idag ett brett produktsortiment med allt från havredryck till havregurt och glass. Med produktion och globalt huvudkontor i Sverige, samt kontor och fabriker på flera andra håll finns Oatly idag i nästan 30 länder i Europa, Asien, Nordamerika och Australien.

Fram till december 2019 använde Oatly ett äldre Sharepointbaserat intranät med begränsad tillgänglighet, funktionalitet och interaktivitet. Det fanns ett stort behov av att modernisera lösningen för att kunna skapa en gemensam, engagerande och relevant internkommunikation för hela organisationen.

– Det var i stort sett bara ett fåtal medarbetare i Sverige och Tyskland som använde det tidigare intranätet. Systemet var varken användarvänligt eller attraktivt, vilket ledde till ett svagt användande, och det gick inte att målgruppsanpassa innehållet. Dessutom behövde vi matcha vår interna kommunikation med vår externa och knyta samman organisationen i en gemensam global plattform. Precio Fishbones intranätplattform Omnia erbjöd en flexibel och anpassningsbar lösning som passade oss perfekt, förklarar Johanna och tillägger:

– Precio Fishbones konsulter är dessutom mycket kund- och lösningsorienterade och visar en stark vilja att vidareutveckla plattformen, vilket inger trygghet och förtroende. Under projektet har vi också känt att de är lyhörda för våra idéer till förbättringar och att de alltid överväger om dessa kan bakas in i plattformen för att också komma andra kunder till del.

Projektet startade i slutet av 2018 och har bland annat inkluderat utformningen av en ny Oatlyfierad design- och informationsstruktur. I december 2019 lanserades det nya Oatnet i Europa och Asien och i början på 2020 även i USA. Intranätet är nu tillgängligt för alla enheter och länder där Oatly verkar.

Kulturbärande kommunikation tillgänglig för alla

– Med det nya intranätet på plats kan vi driva en mer inkluderande och kulturbärande internkommunikation i hela organisationen. Alla medarbetare kan för första gången ta del av samma information samtidigt och lättare bidra med, kommentera och dela information fritt över enhets- och landsgränserna. Och med Omnias smarta funktioner för målgrupps- och individanpassat innehåll blir informationen betydligt mer relevant för respektive medarbetare, påpekar Johanna.

En stor del av Oatlys medarbetare har rörliga arbeten. För dem underlättar det om de också kan ta del av intranätets information och diskussioner via mobilen.

– Omnias responsiva design och mobilapp gör det möjligt att enkelt hålla sig uppdaterad kring innehåll som är både good to know och nice to know, oavsett var man befinner sig. Det ger oss också utrymme att lättare tillgodose olika behov inom organisationen, till exempel för den stora andel medarbetare som inte sitter vid datorn, poängterar Johanna.