FinTech-pionjären Finastra stärker sina disruptiva krafter med Omnia

FinTechbolaget Finastra har infört Omnia för att stödja sina 9500 medarbetare i missionen att revolutionera den finansiella marknaden med innovativa lösningar. Omnia ger Finastra möjlighet att stärka internkommunikationen, göra det lättare att hitta information och säkerställa att den digitala arbetsplatsen alltid ligger i framkant av den tekniska utvecklingen.

– – Med Omnia har vi fått en flexibel, robust and framtidsorienterad plattform som är enkel att anpassa och att integrera med nya applikationer och tjänster. Till skillnad från vår tidigare plattform, som begränsade oss på grund av dess komplexitet, ger Omnia oss möjlighet att modernisera vår digitala arbetsplats så att den uppfyller våra medarbetares högt ställda krav både idag och imorgon. Det nya intranätet kommer att leda till förbättrad internkommunikation i hela koncernen. Det är vår portal till gemensamma resurser, verktyg, samarbetslösningar, företagsnyheter och annan interninformation. Intranätet innehåller allt som våra medarbetare behöver för att effektivt kunna hantera sina uppdrag och anställningar, säger Darko Jaksic, Förvaltningschef Intranät & Samarbete på Finastra.

Flexibel och framtidsorienterad plattform för tillväxt

Finastra bildades 2017 genom fusionen mellan Misys och D+H och erbjuder finansiella programvaror och rådgivning till affärs- och transaktionsbanker samt finansbolag inom utlåning och kapitalförvaltning. Företaget är ett av världens största FinTechbolag och med sin öppna plattformsarkitektur Fusion och molnbaserade ekosystem är Finastra en innovativ ledare inom utvecklingen av nya finansiella tillämpningar. Med över 9500 anställda och kontor i 42 länder hjälper Finastra drygt 9000 kunder världen över, inklusive 90 av världens 100 ledande banker.

Finastras tidigare intranätplattform fungerade bra som Content Management System, CMS, men var begränsad vad gäller möjligheten att integrera den med nya applikationer och skapa ny funktionalitet. Mest akut var behovet att integrera intranätet med Microsoft 365, vilket var och är organisationens primära arbets- och samarbetsverktyg. Efter en analys av integrationskraven och plattformens möjligheter att tillgodose dem, beslöt Darko och hans team att det bästa alternativet var att hitta en ny standardplattform med bättre integrationsmöjligheter och en mer flexibel arkitektur.

– När vi målade upp visionen för vår digitala arbetsplats insåg vi snabbt att det skulle bli oerhört kostsamt att realisera det på den tidigare plattformen. Därför genomförde vi en noggrann marknadsundersökning och tittade på alla ledande intranätplattformar, inklusive Precio Fishbones Omnia. Denna utmärkte sig på många sätt och infriade omkring 80 % av våra funktionskrav. Ingen av de andra plattformarna kunde mäta sig mot Omnia avseende den funktionella helheten. Det finns utrymme för förbättringar, eller rättare sagt så kommer vi att behöva komplettera med ny funktionalitet, men med Omnia är det enkelt att göra det. Plattformens flexibla och framtidsorienterade arkitektur, kombinerat med Precio Fishbones utvecklingsplan för Omnia och kundorienterade arbetssätt, övertygade oss om att det var rätt val för oss, framhåller Darko.

Distansbaserad implementation med en strikt deadline

Införandeprojektet startade i juni 2020 och det nya intranätet lanserades globalt till hela organisationen den första december samma år. På grund av pandemin genomfördes hela projektet och implementationen på distans via digitala kanaler.

– Vi hade en väldigt strikt tidsplan. Det var absolut nödvändigt att det nya intranätet lanserades den första december och inte en dag senare. Annars hade vi varit tvungna att betala licensavgifter för vår gamla plattform i ytterligare ett år. För att få det nya intranätet på plats behövde vi migrera mycket innehåll från den gamla plattformen, vilket krävde betydligt mer tid än vi hade räknat med. Vi lyckades dock få allt på plats i tid, mycket tack vare alla förberedelser vi själva gjorde internt. Detta inkluderade att få alla nyckelpersoner med på resan samt förstudier och framtagande av detaljerade kravspecifikationer för vilken information och funktionalitet det nya intranätet skulle hantera. Det lönade sig verkligen att investera mycket tid på förberedelser innan projektet startade, understryker Darko.

Modernisering av den digitala arbetsplatsen med Omnia

Två av de viktigaste målen med det nya intranätet var att integrera det med Microsoft 365 och att installera en plattform på vilken Finastra kan fortsätta utvecklas och modernisera sin digitala arbetsplats obehindrat.

– Integrationen med Microsoft 365 var mycket enkel och smidig. Intranätet har också tagits emot väl av användarna. En av de mest uppskattade förbättringarna är den nya inloggningsprocessen, eller snarare avsaknaden av den. Ett resultat av integrationen med Microsoft 365 är nämligen att användarna nu loggas in automatiskt på intranätet. Tidigare var detta en källa till frustration hos många medarbetare då de kunde kastas ut av olika skäl. Till exempel om de glömt att uppdatera sitt lösenord. Andra mycket uppskattade förbättringar är intranätets nya fräscha design, fler och mer avancerade notifieringsmöjligheter och betydligt bättre sökfunktionalitet, berättar Darko och tillägger:

– Med den nya plattformen kan vi nu ta oss an framtiden och se hur vi bättre kan dra nytta av Microsofts verktygslåda, andra applikationer och molntjänster. Till exempel vill vi kunna distribuera notifieringar via våra mest använda Microsoft 365-applikationerna på intranätet och vice versa.