On-demand webinar: Skydda verksamheten med ett ledningssystem för informationssäkerhet

I takt med den ökade digitaliseringen och ökad hotbild i omvärlden ökar även behovet av att skydda verksamhetens information. Det svenska analysföretaget Radar Group pekar ut informationssäkerhetsarbetet som en av de mest prioriterade åtgärderna. Den internationella standarden ISO/IEC 27001 är ett riktmärke för många organisationer.

Ledningssystemet Omnia ISMS (Information Security Management System) ger din verksamhet möjlighet att bedriva ett effektivt informationssäkerhetsarbete, vilket minskar verksamhetens riskexponering. Omnia ISMS är en produkt du kan prenumerera på som SaaS eller ha som on premise-installation.

Ledningssystemet möter kraven från standarden ISO/IEC 27001. Oavsett om du har för avsikt att förbättra informationsskyddet eller certifiera din verksamhet ger Omnia ISMS det stöd du behöver för ett strukturerat informationssäkerhetsarbete. 

Agenda

Under denna session gör vi en övergripande genomgång av Omnia ISMS funktionalitet och hur du effektivt kan:

  • Kartlägga och hantera verksamhetens risker

  • Möta kraven enligt ISO 27001

  • Hantera återkommande aktiviteter för efterlevnad av ISO-krav

  • Upprätta och underhålla kontinuitetsplaner

  • Identifiera verksamhetskritisk information och tillgångar

  • Följa upp och visualisera KPI:er med Risk Management Dashboard

  • Upprätta och tillgängliggöra styrande dokument med kraftfull livscykelhantering

  • Genomföra on-/off-boarding av personal