On-demand webinar: Utveckla relationen till medarbetare med stöd av intranätet

Välkommen till ett webbinarium med fokus på hur ett intranät kan förstärka relationen mellan organisation och anställda.

De senaste årens förändringar i arbetslivet ställer nya och tuffare krav på såväl HR-funktionen som på chefer och ledare. Alla organisationer behöver kunna introducera nya medarbetare på bästa sätt, tilllhandahålla effektiv kompetensutveckling, fånga upp förändrade attityder i personalen och hjälpa den anställde att utvecklas under sin anställning.

I detta 40-minuters webbinarium visar vi exempel på hur ett intranät kan stärka organisationens relation till medarbetare och ge stöd för att lösa några av de största utmaningarna för dig som har personalansvar. Alla exempel är baserade på Microsoft 365 och Omnia.

Agenda

I detta webbinarium får du lära dig mer om:

  • Portal för onboarding - skapa bästa förutsättningar för nya medarbetare.

  • Gör information om ’Så jobbar vi’ tillgänglig på enkelt sätt.

  • Så utvecklar ni medarbetares kompetenser.

  • Bli bättre på att förstå uppfattningar och attityder hos medarbetare.

  • Säkerställ att ni når alla medarbetare.

 

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium där vi ger våra bästa rekommendationer för dig som vill utveckla verksamheten med stöd av smarta tillämpningar i ett intranät och en digital arbetsplats.

Presentatör

Vår presentatör är Anders Fagerlund, projektägare av Omnia, som till vardags hjälper organisationer att planera och förbättra den digitala arbetsplatsen. Anders har mer än 20 års erfarenhet av intranät i Microsoft-miljö och tillämpningar kring samarbete och projekthantering.

Målgrupp

Detta webbinarium riktar sig främst till roller som CIO, CDO, affärsutvecklare, intranätansvarig eller ansvariga för intranät och den digital arbetsplatsen.

Övrigt

Webbinariet är kostnadsfritt och du kan delta via webbrowser eller App. Tyvärr kan vi inte ta emot registreringar från privata e-postadresser (Gmail, Outlook, Yahoo etc.).