On-demand webinar: Utveckla verksamheten med ett ledningssystem i Microsoft 365 och SharePoint

Under denna session visar vi hur man kan skapa ett ledningssystem som är en central del av en digital arbetsplats baserad på Microsoft 365 och våra egna Omnia-produkter. Vi kommer att visa på exempel kring hur man kan hantera visualisering av processer, styrning av viktiga dokument, avvikelser och förbättringsförslag, körbara processer samt att ha en enkel och begriplig upplevelse för användaren. Dessutom ger vi praktiska tips kring hur arbetet från start till mål kan planeras och genomföras.

Agenda

  • Översikt – stöd för ledningssystem.

  • Lösningsexempel, t ex processer, dokument, uppföljning och förbättringsarbete.

  • Införandeprojekt och förvaltning.

  • Hur kommer vi till önskat läge? Vad kostar det? 


Målgrupp

Webbinariet riktar sig främst till roller som CIO, CDO, affärsutvecklare, intranätansvarig eller eller liknande roller inom organisationer som planerar för att införa ett nytt ledningssystem i Microsoft 365 eller SharePoint.

Allmän information

Detta webbinarium är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vår presentatör är Anders Fagerlund, produktägare för Omnia. Tyvärr kan vi inte ta emot registreringar från privata e-postadresser (gmail, outlook, yahoo etc.).