Se video: Omnia Best Practice - Hantera nyheter

Rekommendationer om hantering av nyheter i Omnia - Presenterat av Jörgen Bjerkesjö.

Omnia är inte bara en fantastisk intranätprodukt, utan innehåller också handfasta guider för att hjälpa våra kunder att få ut det mesta av produkten.

I den här videon får du rekommendationer om hur du hanterar de olika typerna av nyheter som är vanliga inom en organisation och vilka verktyg och funktioner du ska använda för varje typ av nyhet.

Fler filmer du kanske tycker är intresssanta

Vill du lära dig mer?

Vi tror på att dela kunskap, välkommen att delta, läsa eller ladda ned.