Webcast: Förändringsledning och den digitala arbetsplatsen

Digitalisering av våra arbetsplatser fortsätter i hög takt. Inte minst framtvingat distansarbete på grund av Corona-pandemin som har tvingat fram nya lösningar och vanor. Men, i den omställningsprocessen – vilka krav ställer det på organisationen att stötta chefer och medarbetare i arbetet med att leda sig själv och andra i förändring?

Dessa frågor och utmaningar behöver hanteras vid varje förändring som bygger på att nya vanor ska skapas och gamla lämnas, exempelvis vid införandet av nya system och arbetssätt.

Mångårig forskning och erfarenhet visar att flertalet förändringsprojekt till stor del missar sina mål och effekthemtagning. Vidare visar forskningen att de organisationer som drivit förändring framgångsrikt har gjort det utifrån ett strukturerat arbetssätt som tillfredsställer medarbetarnas och chefernas behov av ”både hjärta och hjärna” i förändringsprocessen.

Välkommen till en webcast där vi ger våra bästa rekommendationer för dig som vill utveckla verksamheten med stöd av smarta tillämpningar inom en digital arbetsplats.

Agenda

  • Vilka utmaningar ställs medarbetare och chefer inför vid förändringar som digitalisering av arbetsplatsen och andra systemförändringar?

  • Hur kan ett strukturerat förändringsarbete bidra till att minimera förändringsmotstånd och säkerställa att kunskap och förmåga byggs?

  • Vilka är de fem viktigaste faktorerna för framgångsrik förändring?

Efter denna webcast har du en god uppfattning om hur ett strukturerat arbete med förändring och förändringsledarskap säkerställer att medarbetarna är ”med på tåget” och att förändringsprojektet når sitt mål. Du får med dig några tips om hur du kan tänka kring förberedelser och genomförande av förändring.

Målgrupp

Webinariet riktar sig främst till roller som VD, IT-chef, HR-chef, projektledare, intranätansvarig eller liknande roller inom organisationer som planerar för införandet av, eller vill öka nyttjandet och nå effektmålen av en redan gjord investering i, den digitala arbetsplatsen, t ex Office 365 eller ett nytt intranät .

Allmän information

Denna webcast är kostnadsfritt och hålls på svenska av Mats Brager och Fredrik Fleetwood, från vår samarbetspartner Humanova Ledarskap. Tyvärr kan vi inte ta emot registreringar från privata e-postadresser (gmail, outlook, yahoo etc.).