Webinarie: Strukturerad Digitalisering

Digitalisering har blivit framtvingad av förändrade kundbeteenden och distansarbete på grund av den rådande pandemin. Den snabba förändringen har tvingat fram nya arbetssätt, kommunikationssätt, hantering av digital information och en förändrad kundbearbetning. Har vi i den snabba omställningsprocessen med digitalisering definierat en strategi och kvalitetssäkrat de olika processer och arbetssätt som detta medför?

För att lyckas med en digitaliseringsstrategi och verksamhetsutveckling fullt ut så måste hela organisationen förstå mål och affärsvärde. Därför måste idé, implementering, utbildning och förbättring finnas med från allra första början vid en sådan förändring.

Välkommen till ett kostnadsfritt webinarie där vi ger råd och rekommendationer till dig som behöver implementera en digitaliseringsstrategi för ökad säkerhet, effektivitet och kundnytta.

Agenda

  • Leda organisationen på distans
  • Intern kommunikation i dessa tider
  • Säljstöd – ökat behov av digital uppföljning
  • Arbetar vi säkert med vårt nya arbetssätt, vet vi var vår data är?

 

Vi kommer också att ha en kortare frågestund efter webinaret.

Efter webinariet har du en god uppfattning om vad en digital strategi bör innehålla och hur den kan genomföras i er organisation.

Målgrupp

Webinariet riktar sig främst till roller som VD, IT-chef, HR-chef, projektledare, intranätansvarig eller liknande roller inom organisationer som planerar för införandet av, eller vill öka nyttjandet och nå effektmålen av en redan gjord investering i, den digitala arbetsplatsen, t ex Office 365 eller ett nytt intranät.

Allmän information

Detta webinarie är kostnadsfritt och hålls på svenska av Xpartner. Xpartner är ett strategiskt partnernätverk med spetskompetens för helhetsåtagande. Vi har över 650 specialistkonsulter som har bredden inom management, verksamhet, IT- och teknikkonsulter. Xpartner består av företagen Addera IT, Precio Fishbone, Softhouse, Xgroup Solutions och Zync. Webinariet genomförs av:

  • Mikael Heintze, VD Xgroup, med erfarenhet av förändringsledning och företagsuppstart
  • Anders Henning, Affärsområdesansvarig Precio Fishbone, med erfarenhet av digital internkommunikation
  • Anders Rask, VD Addera IT, med erfarenhet av IT-säkerhet och IT-infrastruktur
  • Ulf Davidson, Regionchef Zync Customer Management, med erfarenhet av målstyrd försäljning

Tyvärr kan vi inte ta emot registreringar från privata e-postadresser (gmail, outlook, yahoo etc.).