Stöd i dagligt arbete.

Utveckla verksamheten med en bättre digital arbetsplats.

 

 

Boka demo

Intranät

Intranätet kan ha en central roll i den digitala arbetsplatsen genom att ge varje användare en enkel och personaliserad ingång till information, applikationer och andra resurser. Med Omnia kan du se till att anställda vet vad som händer, har enkel tillgång till den information de behöver och möjligheter att samarbeta och interagera med kollegor.

Omnia ger dig tillgång till beprövade koncept för internkommunikation, samarbete anpassat efter verksamheten och stöd för förvaltning av en utmärkt användarupplevelse på alla enheter. 

Kunskapsdelning

Ett bra sätt att öka effektiviteten inom är verksamhet är att ta till vara den kunskap som finns inom organisationen på ett bättre sätt. Många organisationer söker därför efter lösningar för att dela information, erfarenheter och lärdomar på ett mer strukturerat sätt. 

Omnia ger stöd för processer för att skapa, kategorisera, hitta, dela, använda och förbättra information inom den digitala arbetsplatsen. Dessutom visar produkten när det kommit ny och uppdaterad information inom områden som är av intresse för användaren. 

Kvalitetsledning

Ett bra sätt att förbättra såväl verksamhet och kundnöjdhet är att implementera ett system för att säkerställa kvaliteten på de produkter och tjänster ni levererar till era kunder.

Omnia erbjuder stöd för publicering och hantering av processer, dokument och händelser över definierade livscykler som kommer att bidra till efterlevnad av uppsatta regler. Genom att hantera organisationens regelverk, rutiner och bästa praxis kan du hjälpa dina medarbetare och organisationen att nå uppsatta mål.

Informationssäkerhet

 

Behovet av att skydda information inom ditt företag ökar för varje dag. Historiskt har arbetet med att hantera digitala hot varit inriktat på infrastrukturbaserat skydd men idag kräver detta arbete en mer omfattande strategi.

Omnia kan erbjuda stöd för att implementera en lösning som gör att organisationen kan uppfylla ISO 27001-standarden med säkerhetskontroller, riskhantering, avvikelsehantering och kontinuerliga förbättringar.

Projektledning

Mer arbete än någonsin utförs i projekt och därmed ökar förstås behovet av att hantera och övervaka framsteg i projekt. Omnia har funktioner som hjälper dig att tillämpa projektmodeller och metoder, tillhandahålla dokumentmallar, leverera strukturer, hålla reda på uppgifter och visualisera projektportföljer.

Vad skulle din organisation vinna på att projekt når sina mål i tid och inom budget?

Dokumenthantering

Att hantera dokument på ett effektivt sätt på den digitala arbetsplatsen kan vara en verklig utmaning. Dokument finns överallt, i flera versioner, baserade på medarbetares egna mallar, med knapp spårbarhet och utan ägande.

Med Omnia kan du nu implementera en lösning för att hantera dokument i linje med organisationsövergripande regelverk och definierade livscykler. Äntligen finns det en smidig lösning på dina utmaningar inom dokumenthantering.

Den digitala arbetsplatsen

En framgångsrik digital arbetsplats klarar av att samla en fragmenterad miljö av applikationer och tjänster till en enhetlig upplevelse för användaren. För en sådan lösning kan intranätet spela en central roll som ett nav för organisationens verktyg och resurser.

Men vi förväntar oss också att den digitala arbetsplatsen ska hantera strukturerad kunskapsdelning, projekt- och portföljhantering, styrda dokument, ledningssystem för kvalitet och informationssäkerhet samt sömlös integration med verksamhetssystem.

Vill du se mer av Omnia?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för en demo av Omnia.