On-demand webinar: Förbättra intranätet med en lösning för effektiv kunskapsdelning

Det finns många studier som visar att organisationer som delar kunskap på ett strukturerat sätt kan vinna konkurrensfördelar och öka produktiviteten. I denna webcast berättar vi om hur du kan använda organisationens intranät för att skapa en lösning för strukturerad kunskapsdelning. Vi visar praktiska exempel baserat på Microsoft 365 och Omnia.

På agendan står följande punkter:

  • Utforma en lösning för mer effektiv kunskapsdelning.

  • Hur få användare att dokumentera och dela lärdomar och erfarenheter.

  • Gör det enkelt att hitta, använda och förbättra organisationens kunskap.

  • Rekommendationer kring implementationsprojektet.

  • Hur får man en långsiktigt hållbar lösning?

Målgrupp

Denna session riktar sig främst till roller som CIO, CDO, affärsutvecklare, intranätansvarig eller eller liknande roller inom organisationer som planerar för att införa ett nytt ledningssystem i Microsoft 365 eller SharePoint.

Allmän information

Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Tyvärr kan vi inte ta emot registreringar från privata e-postadresser (gmail, outlook, yahoo etc.).