Customer Success programmet

Produktinformation

Vi informerar regelbundet om nyheter i Omnia via vårt nyhetsbrev. Där kan du ta del av vad som kommer i nästa release av produkten, vad som finns i vår roadmap, kommande evenemang och ibland även nyheter från Microsoft.

Våra kunder blir också löpande inbjudna till ett Omnia Update-webinarie inför varje release av produkten. Då visar vi ny och förbättrad funktionalitet och förklarar hur man bäst kan dra nytta av densamma. Respektive webinarie spelas också in så det går bra att titta i efterhand för den som önskar.

Utbildning

Vi genomför också regelbundet utbildning för administratörer och redaktörer via webben. Innehållet i utbildningarna styrs av vad vi får frågor på inom Omnia, nya koncept eller funktioner eller möjligheter inom produkten som inte nyttjas fullt ut. Även utbildningarna spelas in och erbjuds i efterhand.

Kunskapsutbyte

Vi erbjuder alla kunder medlemskap i användargruppen Omnia User Community med syftet att förmedla meddelanden och tillhandahålla ett forum för kunskapsdelning, nätverkande och diskussioner. Idag har användargruppen över 500 medlemmar och uppdateras regelbundet med ny information.

En gång om året bjuder vi också in till en konferens för organisationer som har lösningar baserat på vår produkt, Omnia User Group Conference. Detta är ett årligt event som brukar samla 130-150 deltagare för att under två dagar nätverka, dela kunskap och ta del av föreläsningar där Omnia-kunder berättar om sina respektive lösningar.

Gör din röst hörd

En gång per år genomför vi en kundnöjdhetsundersökning för att få reda på vad vi kan göra bättre framöver. Men du har löpande också möjlighet att posta förbättringsförslag i produktens Administratörsportal.

I samband med vår Omnia-konferens erbjuder vi också en möjlighet att låta deltagare rösta fram förbättringar i produkten som ska levereras till kommande release.