Kvalitetsledningssystem

Förbättra verksamhet och kundnöjdhet med ett ledningssystem för kvalitet

Kvalitetsledning

Ett säkert kort för att utveckla verksamheten är att införa ett ledningssystem med fokus på kvalitet i produkter och tjänster. Med Omnia får du stöd för att hantera processer, dokument och ärenden så att du kan uppfylla kraven för att nå till exempel en ISO-certifiering. Med en lösning som tydligt visar på ett rekommenderat arbetssätt blir det enklare för medarbetare att göra rätt och bidra till att nå organisationens målsättningar.

Visualisera processer

Det finns många utmaningar för den som vill implementera en ’best practice’ i en verksamhet. Men med Omnia blir det enkelt att skapa, beskriva, publicera och hantera klickbara processkartor. Du kan också koppla väsentlig information till processerna som till exempel ägare, dokument, uppgifter, verktyg och formulär för att göra det enkelt att följa ett rekommenderat arbetssätt.

Omnias ledningssystem ger också stöd för att användare ska kunna ge förbättringsförslag för processer och därmed kunna bidra till ständiga förbättringar.

Styrda dokument

Med Omnia kan du säkerställa att alla viktiga dokument hanteras på rätt sätt över hela organisationen. Produkten ger stöd för att skapa definitioner för olika typer av dokument och fastställa regler avseende till exempel metadata och egenskaper, hur godkännande ska gå till, pdf-konvertering, revision och arkivering.

Produkten ger också stöd för att användare ska kunna ge förbättringsförslag avseende dokument och därmed kunna bidra till ständiga förbättringar.

Tydlig överblick

Med Omnia kan administratörer och informationsägare ta del av rapporter och statistik avseende ledningssystemets innehåll och hur det används. Du får snabb överblick avseende till exempel feedback från användare, mest lästa sidor, status för dokument och processer och kan spåra information som passerat sitt bäst före-datum.

Utmärkt upplevelse för användare

För att lyckas med ett nytt ledningssystem så måste man leverera en utmärkt upplevelse för användare. Med Omnia kan användare följa processer och viktiga dokument, prenumerera på ämnen och innehåll för att få personlig navigering och uppdateringar när det finns ny eller uppdaterad information att ta del av. Du kan också sätta upp användarguider i lösningen som gör det enkelt att introducera användare till nyheter i lösningen.

Vill du se mer av Omnia?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för en demo av Omnia.