Uppdaterad.

Informationen du behöver, när du behöver den.
Se hur du kan kommunicera med hjälp av Omnia.

Intern kommunikation

Med Omnia får du tillgång till beprövade koncept för effektiv internkommunikation där rätt information når fram till rätt användare. Du kan anpassa processer efter verksamhetens behov och säkerställa ett enkelt arbetssätt oavseet om du behöver skapa en nyhetsartikel, granska ett styrdokument eller visualisera en verksamhetsprocess.

 

Utmärkt stöd för publicering

Med Omnia kan ni implementera flera olika grupper av redaktörer med olika behov. Från de som bara behöver ett enkelt verktyg för att uppdatera information till mer avancerade användare som efterfrågar avancerad bild- och mediahantering, schemalagd publicering, godkännandeflöden, läskvitton och notifieringar till personer i rätt målgrupp. 

 

Ux i Omnia
Ux i Omnia

Hantera komplexa scenarier 

När ni utformar en strategi för den digital arbetsplatsen kommer ni att stöta på en rad utmaningar. Det kan handla om hur ni bäst ska hantera till exempel global och lokal information, olika språk och varumärken i samma lösning, komplexa strukturer, metadata och målgrupper.

Omnia levererar flerspråksstöd, maskinöversättning, möjighet att återanvända innehåll och kraftfullt stöd för att underhålla navigering och strukturer över tiden. 

 

Nå fram till din målgrupp

Rätt information till rätt medarbetare vid rätt tillfälle är en bra grund för att nå framgång med den digitala arbetsplatsen.

Med Omnia är det enkelt att målgruppsstyra innehåll baserat på användares roll, placering, tillhörighet eller intressen. På så sätt blir upplevelsen mer relevant för användaren och man slipper gå omvägar för att hitta den information som man behöver i sitt arbete.

Ux i Omnia
Ux i Omnia

Implementera ett önskat arbetssätt 

Med Omnia kan du hantera information om önskade arbetssätt i verksamheten. Här finns stöd för att utforma och publicera processer samt att knyta dokument, system och uppgifter till dessa. Du får också hjälp med att hålla koll på alla viktiga dokument i verksamheten, som till exempel policies, handböcker och instruktioner.

Omnia hjälper er att uppfylla krav på en kvalitetssäkrad verksamhet och underlättar för den som är ute efter ISO-certifiering.

Se filmen om intern kommunikation med Omnia

Lär dig mer om hur Omnia stärker din organisation med ett vinnande koncept för internkommunikation.

Vill du se mer av Omnia?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för en demo av Omnia.