Informationssäkerhet, Information Security Management System

Uppfyll ISO 27001-standarden med säkerhetskontroller, riskhantering, avvikelsehantering och kontinuerliga förbättringar

Skydda din verksamhet med ett ledningssystem för informationssäkerhet

Behovet av att skydda information inom ditt företag ökar för varje dag. Historiskt har arbetet med att hantera digitala hot varit inriktat på infrastrukturbaserat skydd men idag kräver detta arbete en mer omfattande strategi.

Omnia kan erbjuda stöd för att implementera en lösning som gör att organisationen kan uppfylla ISO 27001-standarden med säkerhetskontroller, riskhantering, avvikelsehantering och kontinuerliga förbättringar.

Riskhantering

Omnia tillhandahåller stöd för att skapa ett ramverk för riskhantering fokuserad på konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för en organisations IT-relaterade tillgångar. Produkten stöder identifiering, analys och utvärdering av risker samt val av riskhantering, vilket kommer att bidra till förvaltningspolicies.

Kontrollerade dokument

Omnia stöder möjligheten att centralt hantera dokumenttyper och mallar och definiera kontrollerade livscykler avseende godkännande, pdf-konvertering, granskning, arkivering med mera. Detta hjälper utgivare att hantera viktiga dokument på ett strukturerat sätt och att koppla dem till processer.

Omnia erbjuder också stöd för att ge slutanvändare tillgång till mallar varhelst de skapar dokument och att kunna ge återkoppling på kontrollerade dokument.

Förvaltning

Med Omnia får administratörer och innehållsägare tillgång till rapporter och statistik om processer och viktiga dokument. Detta gäller till exempel med avseende på placeringar, återkoppling från användare, dokumentstatus och recensioner. Produkten stöder också massuppdateringar av dokumentegenskaper, exempelvis författare.

Användarupplevelse

För en framgångsrik implementering av en kvalitetshanteringslösning måste du presentera en användarvänlig upplevelse. Med Omnia kan slutanvändare följa processer och prenumerera på ämnen för att få personlig navigering och aviseringar när nya eller uppdaterade dokument publiceras. Du kommer att kunna presentera nya funktioner och innehåll med Omnia Tutorials och produkten har möjlighet att tillhandahålla en skräddarsydd sökupplevelse.

Vill du veta mer?

Här hittar du inspiration och kunskap om digitala arbetsplatser.

Det finns ingen artikel att visa

Vill du se mer av Omnia?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för en demo av Omnia.