Stärk engagemanget och produktiviteten med rätt kommunikations- och intranätstrategi

Dina medarbetares engagemang och produktivitet kan stärkas med rätt kommunikationsstrategi och en modern intranätplattform. Här berättar vi hur.

En effektiv kommunikationsstruktur utgör blodomloppet i varje framgångsrik organisation. Den interna kommunikationen är ofta helt avgörande för att skapa engagemang, hög produktivitet och framgång. I den här bloggposten beskriver vi och tipsar om några av de viktigaste byggstenarna i en sådan strategi och hur ett modernt intranät kan stödja kommunikationen för att uppnå bättre resultat.

Effektiv kommunikation är A och O

För att kunna binda samman organisationen och skapa en enad syn på och strävan mot gemensamma mål, strategier och värderingar krävs en effektiv struktur för den interna kommunikationen. När medarbetarna är välinformerade och engagerade blir organisationen mer sammansvetsad och framgångsrik. Många undersökningar vittnar om att verksamheter med en aktiv och effektiv intern kommunikation har generellt sett starkare medarbetarengagemang, lägre personalomsättning och högre lönsamhet.

Ladda ned det här dokumentet som innehåller ett 20-tal exempel på hur ett modernt intranät kan stödja effektivare internkommunikation.

Ett modernt intranät kan vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra kommunikationen. Det erbjuder en mängd funktioner och egenskaper som kan hjälpa en organisation att förändra föråldrade och ineffektiva kommunikationsstrukturer och metoder, exempelvis genom:

  • Förbättrad styrning, förvaltning och kontroll: Skapa nya processer och regler för informations- och livscykelhantering som formar en stabil bas för kommunikationsstrategin.
  • Effektiva planeringsverktyg: Förse kommunikationsteamet med smarta verktyg som effektiviserar planering och genomförande av kommunikationsaktiviteter.
  • Användarvänlig publicering: Erbjud enkla publiceringsverktyg som stöder organisationens olika publiceringsbehov och användarroller.
  • Fullt användarstöd på alla enheter: Säkerställ optimalt användarstöd på alla typer av enheter så att kommunikatörerna kan producera och distribuera multimediarik och varumärkesdriven kommunikation till hela organisationen.
  • Avancerade lösningar för uppföljning och förbättring: Använd moderna analysverktyg för att analysera användarbeteenden, innehållskvalitet, räckvidd med mera. Detta möjliggör kontinuerliga förbättringar av metoder, lösningar och strategier.

Skapa en taktfast förvaltningsplan

En robust förvaltningsplan är helt avgörande för internkommunikationens och intranätets kvalitet och nytta. Planen säkerställer lösningens stabilitet, enhetlighet samt användarvänlighet samt att den stödjer kommunikationen på rätt sätt så att målen uppfylls. En förvaltningsplan ska bland annat innehålla regler och riktlinjer för innehållshantering, mallar, formgivning, inställningar etc. En väl utformad förvaltningsplan gjuter grunden för en skalbar lösning med bra användarupplevelse. Omnia erbjuder kraftfulla verktyg för att effektivt skapa, införa och verkställa en förvaltningsplan över tid.

Ge kommunikationsteamet de bästa förutsättningarna

Bra internkommunikation kräver effektiv innehållshantering. Med moderna verktyg för planering, publicering, livscykelhantering, målgruppsanpassning, resultatuppföljning och kanalval blir skapandet, distributionen och underhållet av innehåll betydligt enklare. Omnia är väl utrustat med den här typen av lösningar och analysverktyg. Plattformens redaktionella nav erbjuder kommunikatörer alla nödvändiga verktyg för att kunna planera, genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter.

Kraftfulla och användarvänliga verktyg

Varje intranät kräver bra och lättanvända verktyg för att skapa, publicera, marknadsföra och utvärdera innehåll. I Omnia är det möjligt att skapa olika publiceringsroller, med anpassade uppsättningar verktyg och behörigheter, vilket ökar kommunikatörernas effektivitet och produktivitet. Plattformens rika funktionalitet gör det bland annat möjligt att varumärkesforma, multimediaberika och målgruppsanpassa kommunikationen. Det finns också verktyg som möjliggör schemaläggning av publiceringar samt realtidsbaserad analys av räckvidd och användarbeteenden. Med Omnia får du alla verktyg du behöver för att säkerställa att budskapen når hela organisationen på ett effektivt sätt.

Användarupplevelse i världsklass

För att skapa intresse och engagemang hos medarbetarna gäller det att leverera innehåll som upplevs som relevant för dem, det vill säga att paketera och distribuera rätt budskap till rätt person. Omnia innehåller kraftfulla verktyg och funktioner som gör det möjligt att med hög träffsäkerhet rikta och målgruppsanpassa kommunikationen (targeting). I plattformen kan du också formge, planera, kvalitetsgranska, schemalägga och publicera innehåll i linje med verksamhetens grafiska profil.

Du kan också förstärka kommunikationen med multimedia och säkerställa god användarupplevelse på alla typer av enheter. Omnia stödjer många plattformar, kommunikationskanaler och gränssnitt, med allt från Windowsbaserade webbläsare till digital skyltning/informationsskärmar och mobila enheter.

Uppföljning och kontinuerlig förbättring leder vägen till framgång

Analys och uppföljning spelar en viktig roll i arbetet att skapa ett framgångsrikt intranät. Detta för att kunna se vilka kommunikationsinsatser som fungerar bäst och identifiera förbättringsområden. I Omnia kan du sätta upp kommunikationsmål i form av bland annat användning och interaktion och sedan följa utfallet via en anpassningsbar vy (dashboard). På detta sätt kan du enkelt analysera räckvidden, engagemanget och användarbeteendet inom en viss målgrupp. Du kan också identifiera brister och framgångsexempel samt fatta väl underbyggda beslut om till exempel budskapsrepetition och nya kommunikationsinsatser. Omnia är en framtidsorienterad och flexibel plattform att kontinuerligt förbättra internkommunikationen på.

 

Sammanfattningsvis är den interna kommunikationen ofta helt avgörande för att uppnå engagemang, hög effektivitet och produktivitet. Ett modernt intranät, som Omnia, erbjuder de lösningar som behövs för att effektivisera kommunikationen, skapa delaktighet och en gemensam drivkraft mot förbättringar och framgång.

Ladda ned det här dokumentet som innehåller ett 20-tal exempel på hur ett modernt intranät kan stödja effektivare internkommunikation.