Se video: Omnia Best Practice - Knowledge sharing communities

Best practices for knowledge-sharing communities in Omnia - Presenterat av Jörgen Bjerkesjö.

Omnia är inte bara en fantastisk intranätprodukt, utan innehåller också handfasta guider för för att hjälpa våra kunder att få ut det mesta av produkten.

På den här sidan kan du se introduktionsvideon med våra rekommendationer om hur du kan använda ditt intranät för att bygga en gemensam kunskapsbas för strukturerad kunskapsdelning och dra nytta av medarbetarnas erfarenheter.

Fler filmer du kanske tycker är intresssanta

Vill du lära dig mer?

Vi tror på att dela kunskap, välkommen att delta, läsa eller ladda ned.