Se video: Omnia Best Practice - Knowledge sharing communities

Best practices for knowledge-sharing communities in Omnia - Presenterat av Jörgen Bjerkesjö.

Omnia har designats och utvecklats för att uppfylla de krav som är vanliga i större och medelstora organisationer och för att ge en användarupplevelse i världsklass. Men Omnia är inte bara en fantastisk intranätprodukt, den kommer också med en historia.

För att säkerställa att våra kunder får ut det mesta av Omnia tillhandahåller vi handfasta guider för bästa praxis inom viktiga lösningsområden. På den här sidan kan du se introduktionsvideon för vår bästa praxis om kunskapsdelande gemenskaper.

I videon får du råd om hur du kan använda ditt intranät för att bygga en gemensam kunskapsbas för strukturerad kunskapsdelning.

Fler filmer du kanske tycker är intresssanta

Vill du lära dig mer?

Vi tror på att dela kunskap, välkommen att delta, läsa eller ladda ned.