Skapa och hantera innehåll effektivare med AI-drivet intranät

AI-tekniken kommer att förenkla och effektivisera innehållsskapande och hantering av intranät i framtiden. Redan idag kan de som använder Omniaplattformen dra nytta av AI för att vässa den interna kommunikationen och automatisera hanteringen av innehåll.

På senare tid har en mängd olika AI-applikationer fått stor uppmärksamhet och allt fler företag och organisationer använder nu AI för att förbättra sina verksamheter. Till exempel har många upptäckt AI:s potential för att enklare skapa innehåll och bilder eller för att analysera data, göra prognoser och upptäcka bedrägerier. Allt eftersom AI-tekniken utvecklas börjar den att bli en naturlig och integrerad del i lösningar för intern kommunikation, samarbete och kunskapsdelning.

Hur kan AI förbättra ett intranät?

Det finns flera sätt att använda AI för att förenkla administrationen och hanteringen av ett intranät. De mest uppenbara områdena är innehållsskapande och kvalitetssäkring. AI kan också förbättra användarupplevelsen, den personliga anpassningen och sökfunktionaliteten.

Omnia, som är en topprankad intranet-in-a-box-plattform med över 300 kunder i Europa och Nordamerika, erbjuder idag AI-baserat stöd för skapande och hantering av innehåll. Tekniken, som baseras på Azure OpenAI och Dall-E, stöder flera behov och användarscenarier som leder till högre effektivitet och kvalitet vid innehållskapande.

Scenarierna inkluderar möjligheten att:

  • Generera nyhetsartiklar, bloggposter och informationssidor med ett enkelt kommando.
  • Automatiskt granska och förbättra språket och textkvaliteten i nyhetsartiklar och bloggposter samt på informationssidor.
  • Generera automatiska sammanfattningar av befintliga texter.
  • Generera bilder till nyhetsartiklar, bloggposter och informationssidor med ett enkelt kommando.
  • Ge AI-roboten ett eget unikt namn.


Med integrerat AI-stöd i Omnia kan bland annat redaktörer och författare spara mycket tid och fokusera på att skapa bättre innehåll. Det innebär också att ni kan producera mer innehåll med mindre resurser och samtidigt få en enklare administration och hantering av intranätet.

Hur kommer AI-tekniken att påverka framtidens intranät?

Omnia-teamet undersöker just nu hur andra tillämpningsområden för AI kan hjälpa Omniakunder att hantera sina intranät på ett enklare och effektivare sätt. Inom de närmaste 6-8 månaderna planerar teamet att utveckla AI-baserade lösningar inom bland annat:

  • Innehållskategorisering där AI används för att automatiskt strukturera innehåll och föreslå taggar och nyckelord som gör det lättare för användare att söka och hitta relevant innehåll.
  • Kvalitetssäkring av innehåll där AI används för att granska språklig uppbyggnad (grammatik, stavning och läsbarhet) och tillgänglighet.
  • Personlig anpassning av innehåll där AI används för att analysera användarnas beteenden och profiler för att rekommendera innehåll som upplevs som relevant för dem.
  • Innehållsoptimering där AI används för att analysera innehållets attraktionskraft utifrån antal visningar, användarinteraktion och delningar. Detta hjälper redaktörer och författare att skapa mer relevant och läsvärt innehåll.
  • Schemaläggning av innehållspublicering där AI används för att tidsmässigt optimera publiceringen baserat på användarnas beteenden och interaktioner med tidigare innehåll.


I framtiden kommer du troligen att kunna interagera med intranätapplikationer genom att prata med och ställa frågor till dem (Natural Language Processing, NLP) för att hitta det du söker på intranätet. Användningen av AI-baserade chattrobotar (chatbots) kommer också att öka och de kommer att bli mer avancerade. Troligen kommer AI även att optimera informationssökning och innehållsskapande samt förenkla användaranalys i ännu högre grad.

Med avancerat AI-stöd i Omnia och liknande plattformar kommer organisationer att kunna förbättra, effektivisera och automatisera både skapandet och hanteringen av innehåll. Det leder till högre kvalitet och affärsnytta. På längre sikt kommer AI att göra intranäten ännu mer intelligenta, personliga och användarvänliga, vilket stärker engagemanget, medarbetarnöjdheten och produktiviteten.