Guld till Malmö stad på Intranet and Digital Workplace Awards 2023

Omniateamet vill uppmärksamma och gratulera Malmö stad till guldutmärkelsen för kommunens pånyttfödda intranät KomIn på Intranet and Digital Workplace Awards 2023!

Intranet and Digital Workplace Awards–utmärkelserna, som det australiensiska konsultföretaget Step Two delar ut, har varit en global måttstock för världens bästa intranät under de senaste 17 åren. I år har den internationella vitvarujätten Electrolux och den nytänkande kommunen Malmö stad mottagit guldutmärkelser för sina SharePoint- och Omniabaserade intranätlösningar.

Omniateamet vill hylla Malmö stad, med sina 28 000 medarbetare, för kommunens imponerande arbete med att ge intranätet KomIn nytt liv. Det ambitiösa ombyggnadsprojektet har bland annat resulterat i betydligt bättre användarupplevelse, informationsstruktur och innehållsrelevans genom personalisering. KomIn är i dag en ledstjärna för organisationer världen över som planerar att modernisera sina intranät eller bygga nytt.

Kommunens uppdatering av intranätet har gjorts från grunden med ett rejält omtag kring användarupplevelsen, informationsstrukturen och personlig anpassning av innehåll. Nylanseringen av KomIn utgör en milstolpe och början på en ny utvecklingsresa med kontinuerliga förbättringar för att stärka medarbetarengagemanget, användarnyttan och produktiviteten.

En av projektets framgångsfaktorer var teamets användning av effektkartor (impact maps). Dessa spelade en avgörande roll i arbetet med att prioritera rätt bland alla potentiella nya funktioner och egenskaper så att slutresultatet harmonierar med organisationens strategiska mål. Intranätteamet leder också ett arbete med att ta fram en övergripande effektkarta, inklusive instruktioner, för hela den digitala arbetsplatsen. Denna kommer att hjälpa och guida organisationens applikationsansvariga att mappa sina applikationer mot övriga system och processer för optimalt resultat.

Andra egenskaper som banat vägen för framgång och som gör att KomIn utmärker sig är:

  • Användarorienterad design: Stort fokus har lagts på att involvera användarna genom hela utvecklings- och införandeprojektet, men också i det fortsatta förbättringsarbetet. Denna användarorienterade metodik har varit central för intranätets förnyelse och framgång.
  • Effektkartor (Impact maps): Tillämpningen av effektkartor som stöd för kommunikation, planering och prioritering av olika aktiviteter och funktioner i utvecklingsarbetet har visat sig vara väldigt effektivt. Metodvalet visar också en tydlig vilja från ledningen att prioritera användarnas förutsättningar, behov och önskemål.
  • Helhetssyn: Skapandet av en övergripande effektkarta för hela den digitala arbetsplatsen demonstrerar intranätteamets förmåga och ambition att ta hänsyn till verksamhetens samlade systemstöd.
  • Hög grad av personalisering: Innehållet på KomIn produceras och distribueras med hög träffsäkerhet och personalisering (targeting). Informationen anpassas för alla enheter, arbetsroller och intressen, vilket stärker nyttan och användarupplevelsen för samtliga medarbetare.
  • Informationsarkitektur: Malmö stad har gjort en genomgripande omstrukturering och bearbetning av innehållet med syfte att göra informationen mer lättillgänglig och intuitivt organiserad.
  • Lokalt och globalt innehåll: KomIn presenterar organisationsövergripande och lokalt innehåll på ett integrerat och sömlöst sätt, vilket stärker användarupplevelsen och samarbetet mellan olika enheter.

Uppgraderingen av KomIn har tydligt förbättrat den interna kommunikationen och ökat användningen av intranätets resurser. Medarbetarna är mer nöjda med intranätet och det stöd plattformen erbjuder. KomIn har utvecklats till ett verksamhetskritiskt arbetsverktyg och kommunikationsnav för organisationen. Det bidrar också till att skapa och stödja en innovativ arbetskultur där kontinuerliga förbättringar prioriteras.

Vi i Omniateamet tycker att Malmö stads guldutmärkelse är mycket välförtjänt och att KomIn är en förebild för världens intranätsatsningar.

Läs mer om Intranet and Digital Workplace Awards 2023-juryns motivering till Malmö stads guldutmärkelse här. Du kan också köpa och ladda ned den fullständiga rapporten, med djupanalyser av och bilder från samtliga guld- och silvervinnares intranätlösningar, på Step Twos hemsida.