Omnia integrerar AI för att vässa intern kommunikation och kunskapsdelning

Omnias AI-drivna intranätplattform revolutionerar skapande och hantering av innehåll för företag och organisationer. Trots att AI-tekniken fortfarande är i sin linda kan Omniakunder redan idag dra nytta av teknikens möjligheter för att förbättra intern kommunikation och kunskapsdelning.

AI-tekniken transformerar verksamheter och branscher just nu, inklusive skapandet av innehåll, bilder och film samt möjligheterna att analysera data, göra prognoser eller upptäcka bedrägerier med mera. Tekniken och branschen utvecklas i en rasande fart och AI börjar också ta plats i intranäten, vilket bland annat möjliggör effektivare kommunikation, samarbete och innehållshantering.

Det finns flera sätt att använda AI för att förenkla och effektivisera hanteringen av ett intranät. Till exempel kan AI förbättra och automatisera innehållsskapande, kvalitetssäkring, personlig anpassning, innehållsrekommendationer och sökfunktionalitet. Omnia, som är en topprankad intranet-in-a-box-plattform med över 300 kunder i Europa och Nordamerika, erbjuder idag AI-baserat stöd för effektivt och kvalitetssäkrat skapande och hantering av innehåll. Tekniken, som baseras på Azure OpenAI och Dall-E, möjliggör bland annat automatisk generering av texter, sammanfattningar och bilder med ett enkelt kommando. Omniakunder kan också ge AI-roboten ett eget unikt namn.

Med integrerat AI-stöd i Omnia kan bland annat redaktörer och författare spara mycket tid och fokusera på att skapa bättre innehåll. Det innebär också att mer innehåll kan produceras med mindre resurser, samtidigt som skötseln av intranätet blir enklare och effektivare.

Precio Fishbones Omnia-team undersöker just nu hur andra tillämpningsområden för AI kan hjälpa Omniakunder att förbättra den interna kommunikationen och hanteringen av sina intranät. Dessa områden och scenarier inkluderar bland annat innehållskategorisering, kvalitetssäkring, personlig anpassning, rekommendationer, användaranalys och schemaläggning av innehållspublicering.

I framtiden kommer användarna troligen att kunna interagera med intranätapplikationer genom att prata med och ställa frågor till dem (Natural Language Processing, NLP) för att hitta information. Användningen av AI-baserade chattrobotar (chatbots) kommer också att öka och de kommer att bli mer avancerade. AI-tekniken kommer sannolikt att stärka användarupplevelsen, den interna kommunikationen och produktiviteten.

Teamet bakom Omnia ser AI som en mycket viktig teknik för framtidens innehållshantering, vilken kommer att hjälpa våra kunder att förbättra sina verksamheter. Med avancerat AI-stöd i Omnia kommer de att kunna höja nivån i deras intranät- och innehållsstrategier och utmärka sig i sina respektive branscher.

För mer information om AI-drivna intranät och Omnias funktionalitet, kontakta oss för en demo.