Eltel skruvar upp kompetensen med Omniabaserad e-learning

Infranät-entreprenören Eltel har skapat ett nytt e-learningcenter på Omniaplattformen för all intern utbildning, instruktioner och annan kunskap. Lösningen förenklar och effektiviserar produktion, administration och uppdatering av kurser och utbildningsmaterial. Det har också blivit enklare för medarbetarna att hitta och ta del av utbildningar och material samt att boka lärarledda kurser. Satsningen leder till ökat kunskapsintresse och genomgående högre kompetens i hela organisationen.

– Vårt nya e-learningcenter hjälper oss att producera och hantera utbildningsmaterial och kurser på ett strukturerat och effektivt sätt. Tidigare hade vi ingen dedikerad plattform för utbildningen, vilket gjorde det svårt att hålla materialet uppdaterat. Det var också besvärligt för medarbetarna att få information om och ta del av viss utbildning. Nu finns allt samlat och sökbart på ett enda ställe. Det förbättrar tillgängligheten samtidigt som det blir enklare att hålla ordning och nå ut med nya kurser och annan information. På sikt tror vi att lösningen kommer att öka både efterfrågan på ny kunskap och hela Eltels kompetens, säger Christina Hansen, Head of Training and Development, Eltel Academy Norway.

Enkelt bygga eget e-learningcenter i Omnia

Eltel bildades 2005 genom sammanslagningen av svenska Swedia Networks och finska Eltel Networks, vilket också lade grunden för infranätbranschen där el och tele erbjuds tillsammans. Med omkring 5000 anställda är Eltel idag en ledande leverantör av tjänster inom kritisk infrastruktur som möjliggör förnybar energi och effektiva kommunikationsnät. Eltel finns representerat i Norden, Litauen, Polen och Tyskland.

Majoriteten medarbetare är el- och nätverkstekniker vars arbetsområden befinner sig i snabb teknisk utveckling, vilket kräver kontinuerlig kunskapsinhämtning och utbildning. Eltel har alltid tillhandahållit en stor del av utbildningen och materialet internt, men utan en dedikerad utbildningsplattform.

– Bristen på en gemensam och central plattform skapade en viss oreda bland allt utbildningsmaterial och vi saknade en bra översikt av hela utbudet och vilka som var de senaste versionerna. Medarbetarna behövde också veta vem att kontakta för att få ett visst material mejlat till sig. Det var uppenbart att vi behövde ta ett nytt grepp om utbildningen och konsolidera allt på ett ställe, förklarar Christina.

När Christina Hansen och hennes kollegor på Eltel Academy i Norge beslöt att skapa ett e-learningcenter letade de först efter en färdigpaketerad lösning. De upptäckte då att dessa plattformar inkluderar många färdiga utbildningar som Eltel inte har något behov av, vilket skulle skapa onödiga extrakostnader. De kom också fram till att det vore bra om de själva och medarbetarna slapp lära sig ännu ett system. Då Eltel sedan många år tillbaka haft ett Omniabaserat intranät undersökte de om Omnia även kunde användas för att skapa en utbildningsplattform.

– Omnias medarbetare visade oss att Omnia har all den funktionalitet som krävs för att skapa ett modernt e-learningcenter som uppfyller alla våra behov. De förklarade också att med lite stöd av dem skulle vi klara bygga lösningen själva. Det passade oss perfekt och vi såg också stora fördelar med att ha e-learningcentret sömlöst integrerat på intranätet då det gör utbildningsresurserna mer lättillgängliga, poängterar Christina.

Tjänsteorienterad utbildningsstruktur gör det lätt att hitta rätt

Byggandet av e-learningcentret startade i juni 2022 och lösningen gick i skarp drift den 8 februari 2023. Under hela projektet har Omnias e-learningexpert och förvaltningsledare Barjas Alouch haft veckovisa Teamsmöten med Christina och hennes kollegor för att ge stöd och råd i utvecklingsarbetet.

– Det har fungerat väldigt bra! I stället för att få en utbildning i Omnias dokumenthantering och e-learningfunktionalitet samlade vi på oss frågor och saker vi ville lösa inför varje workshop. På det sättet lärde vi oss allt vi behövde för stunden och kunde börja bygga från dag ett, vilket kortade ned ledtiden för inlärning och utveckling. Dessutom kunde vi pröva saker på egen hand och sedan få dem granskade och testade av Barjas, vilket visade sig vara en mycket effektiv utvecklingsmetodik, framhåller Christina.

Eltels e-learningcenter är strukturerat utifrån företagets olika tjänsteområden där allt material, kurser, instruktioner och kontaktuppgifter till utbildningsansvariga med mera finns samlat på en sida per tjänsteområde. Till exempel finns alla utbildningsresurser för Mobil telekommunikation på en gemensam sida. På detta sätt utgör sidan en slags hub för all kunskap som finns inom tjänsteområdet, vilket underlättar för medarbetarna att hitta och ladda ned det de söker eller anmäla sig till en kurs.

– Det blir också enklare för de utbildnings- och tjänsteansvariga att nå ut med ny kunskap, nya kurser och annat material. Att ha allt samlat på en gemensam plats gör det betydligt enklare för oss att säkerställa att allt material är uppdaterat och att det bara finns en version av ett visst dokument, en mikrokurs eller liknande, konstaterar Christina.

Bra utbildning stärker varumärket och medarbetarnöjdheten

Christina berättar att e-learningcentret mottagits väl av medarbetarna, som framför allt uppskattar att det blivit mycket lättare att hitta och få information om utbudet av kurser och utbildningsmaterial. Att lösningen finns i Omnia, som är en bekant miljö för hela organisationen, är också mycket välkommet. Nästa steg i utvecklingen av utbildningsplattformen är en preboardingportal för människor som är på väg in företaget.

– Preboardigportalen ska ge nyanställda, som ännu inte börjat jobba hos oss, tillgång till information och annat som hjälper dem att snabbt bli varma i kläderna. Vi är övertygade om att utbildning och kunskapsdelning spelar en nyckelroll för Eltels konkurrenskraft och medarbetarnöjdhet. Med en strukturerad, centraliserad, användarvänlig och effektiv plattform, som Omnia, tror vi att kvaliteten på kurserna och utbildningsmaterialet kommer att höjas. Det leder också till att medarbetarnas intresse för och konsumtion av ny kunskap kommer att öka, vilket i förlängningen vässar vår kompetens och Eltels varumärke, understryker Christina.