Intranätets hastighet avgör framgången

Enligt Google går gränsen för en internetbesökares tålamod vid ett par sekunder. Tar en webbsida längre tid att ladda tappar drygt hälften tålamodet och surfar vidare. För en extern webb innebär det förlorade intäkter. För ett intranät är det medarbetarnas engagemang och effektivitet som går förlorat. Intranätets hastighet är helt avgörande för dess användbarhet och framgång.

Det finns flera sätt att mäta sidhastigheten på och många strategier för att förbättra den upplevda hastigheten. Här förklarar vi mekanismerna bakom och hur ett intranät kan trimmas.

Välj rätt hastighetsmått

Hur man mäter sidhastigheten beror på vilka faser i sidans laddningstid som man vill mäta. En sida materialiseras stegvis, vilket gör att det finns ett mått för varje steg. Grovt sett laddas en webbsida i följande steg räknat från anropet att visa sidan, till exempel genom att klicka på en länk:

  • Första databiten (Time to first byte, TTFB) till den första meningsfulla strykningen (First Meaningful Paint, FMP). Detta är tiden från sidanropet till att den första byte data laddas in och att de viktigaste delarna av sidans innehåll slutligen visas så att användaren förstår vad sidan kommunicerar, som rubriker, texter, bilder med mera.
  • Full interaktivitet (Time to Interactive, TTI) till fullt laddad sida (Onload Time & Fully Loaded Time). Här laddas alla interaktiva komponenter så att användaren kan interagera med dem fullt ut fram till den sista fasen när en sida helt har slutat ladda innehållet på sidan.


Beroende på hur en sida är uppbyggd och sajtens funktion får man välja de hastighetsmått som känns mest relevanta. Det viktiga är att utgå från användarens upplevelse av sidhastigheten. Om till exempel en lång sida inte är färdigladdad från topp till tå kan den ändå upplevas som det. Då är kanske tiden fram till full interaktivitet det mest relevanta måttet.

Laddningstid är pengar

Enligt Brian Dean på Backlingo, som analyserat 5,2 miljoner webbsidor, var den genomsnittliga TTFB-hastigheten 1,3 sekunder på en pc och 2,6 sekunder på en mobil enhet under 2019. För att få sidan fullt laddad krävdes i genomsnitt hela 10,3 sekunder på en pc och 27,3 sekunder på en mobil.

Att en sida tar 10 sekunder att ladda behöver dock inte betyda att användaren sitter och rullar tummarna under tiden. Den upplevda tiden är förmodligen betydligt kortare eftersom sidan kanske är funktionell redan efter ett par sekunder. Och det är just precis där som gränsen för majoritetens tålamod går. Ett par sekunder. Redan 2010 sa Googles Maile Ohye att ”Två sekunder är gränsen för vad som är acceptabelt på en e-handelssajt och på Google siktar vi på under en halv sekund”.

Trots teknikutvecklingen har den genomsnittliga sidhastigheten inte minskat nämnvärt på 10 år. Det finns en enkel förklaring. Sidorna har gått upp i vikt med fler och större bilder, script med mera.

Ur ett verksamhetsperspektiv räknas varje millisekund och kan omsättas till reda pengar. Ett långsamt intranät skapar till exempel kostnader i form av lågt engagemang och deltagande, ineffektiva processer och samarbeten samt svag internkommunikation. Enligt en forskartrio vid Uppsala universitet leder långsamma IT-system till kognitiv stress som påverkar arbetsprestationen. Till exempel upplever många att de tappar fokus när de inte kan få fram information tillräckligt snabbt. Andra får kognitivt tunnelseende när det är svårt att samla in beslutsunderlag effektivt.

Många faktorer påverkar

Det finns mycket som kan göras för att trimma intranätet. Vissa åtgärder fungerar lika bra för både pc och mobila klienter, medan andra ger bättre effekt för en viss typ av klienter. Ett exempel på detta är att tillämpningen av ett så kallat Content Delivery Network (CDN) ger bäst effekt för att minska TTFB-tiden på en pc. Det är dock mer effektivt att reducera HTML-anropen för att minska TTFB-tiden på en mobil enhet. Det finns också saker att göra på klienterna för att öka farten.

Här kommer ett axplock av saker som kan göras för att få upp hastigheten:

  • Trimma servrarna och nätverket. Servrarna som hanterar intranätet kan behöva konfigureras om för att leverera snabbare svarstider. Även serverhårdvarans prestanda, nätverkets topologi, routrar och bredbandsanslutningar är avgörande faktorer för hastigheten i den infrastruktur som hanterar intranätets trafik.
  • Optimera bilderna. Ju mindre upplösning, färg och storlek en bild har, desto mindre väger den. Du kommer långt genom att hålla dig till standardformaten JPG, PNG och GIF och minimera bildstorlek och upplösning. Det finns också gott om optimerings- och komprimeringsverktyg som till exempel Kraken.io som gör jobbet effektivt med hög kvalitet.
  • Optimera innehållet och funktionaliteten. Alla grafiska element, script och tilläggsprogram tar tid att ladda. Fundera därför noga igenom vilka element och funktioner som verkligen behövs för att sidan ska uppfylla sitt syfte. Det går också att komprimera Javascript och andra resurser genom att analysera och korta ned koden och med hjälp av Gzipping-verktyg.
  • Cacha sidorna. Att cacha sidor och hela sajter är ett mycket effektivt sätt att trimma hastigheten på. Allt på sidan sparas lokalt så att webbläsaren bara behöver hämta det som är nytt på sidan nästa gång den anropas från användarens klient.
  • Välj rätt webbläsare och operativsystem. Gamla webbläsare som inte uppdaterats på länge är inte bara ett säkerhetsproblem, de är långsamma också. Även moderna webbläsare laddar samma webbsidor med olika hastighet. Pröva därför olika webbläsare för att se vilken som presterar bäst. Webbläsarens konfiguration, tilläggsprogram och funktioner som stavnings¬kontroll, maskinvaruacceleration etc. påverkar också. I likhet med nätverkets hård- och mjukvaror är klientens operativsystem och prestanda också viktiga motordelar.


Välj rätt plattform och struktur

För ett intranät är förmodligen den absolut viktigaste åtgärden att välja en bra plattform och att skapa en slimmad struktur. De olika intranätplattformarna skiljer sig en hel del i arkitekturen och hantering av bilder, innehåll, cachning, script med mera. I flera plattformar, som till exempel Omnia, komprimeras bilder automatiskt. Även sidor cachas per automatik och olika funktioner säkerställer att bland annat innehållet optimeras och att HTML-anrop och vidarebefordringar reduceras. Med rätt plattform kan du därför vara säker på att alla mått och steg är vidtagna för att maximera hastigheten.

Ställ rätt krav på prestandan

Tänk på att ställa krav på prestandan redan vid upphandlingen av intranätplattformen. En vanlig miss som många gör att lägga allt fokus på intranätets utseende, funktion och struktur utan att reflektera över prestandans påverkan på användarupplevelsen. Missen upptäcks tyvärr först när intranätet rullats ut och användarna börjar klaga på långsamma sidor.

Utmana Omnia

Omnia är en av världens snabbaste intranätplattformar och visar en fullt laddad sida på bara 295 millisekunder. Det är lika snabbt som en blinkning. Testa och se om du är snabbare att klicka med musen än Omnia är på att ladda en sida: Omnia Challenge