Optimera användarupplevelsen och befolka intranätet med DEX

Om ert intranät ekar tomt och inte levererar förväntade resultat så kan det bero på att användarupplevelsen inte lever upp till organisationens behov och förväntningar. Ett effektivt sätt att ta pulsen på medarbetarnas upplevelser av IT-miljön är att använda DEX-lösningar. Här beskrivs vad DEX är och hur du kan använda det för att optimera användarupplevelsen.

Det finns en relativt ny akronym i HR-experters och digitala strategers jargong: "DEX". Det är en förkortning av Digital Employee Experience och beskriver vilken inverkan en arbetsgivares teknik har på den anställde. Om till exempel IT-miljön upplevs som svårnavigerad, fylld med komplexa verktyg, erbjuder bristfälliga sökfunktioner och förvaltas av ett osynligt IT-team är risken stor att DEX-indexet är lågt. Om de anställda däremot känner sig bekväma med de verktyg som tillhandahålls, lätt kan hitta information och andra resurser och sällan har några teknikproblem är DEX-indexet förmodligen högt.

Det finns idag en mängd DEX-baserade metoder och verktyg som du kan använda för att mäta er organisations DEX och identifiera förbättringsområden. Om er digitala arbetsplats inte levererar förväntade resultat kommer troligen en DEX-undersökning att ge er svaren. DEX-verktyg och lösningar går också under benämningen Digital Employee Experience Management (DEEM).

Förenklat består en DEX-lösning av två delar. Dels samlar den in användardata för de applikationer, nätverkssystem och hårdvaruenheter som DEX-verktyget konfigurerats för att följa. Det handlar bland annat om en applikations prestanda över tid, eventuella driftstörningar och användarmönster. Dels inhämtar den data om hur användarna upplever de digitala lösningarna genom återkommande undersökningar. En DEX-lösning kan också innehålla realtidsbaserade systemvarningar för IT-administratörer, avancerade åtgärds- och analysverktyg samt integrerad fjärrstyrning och direktkommunikation med användare.

Enligt Gartner kommer mer än hälften av världens IT-team år 2025 att använda DEX-baserade lösningar för att prioritera och följa upp digitala initiativ. Under 2021 var det färre än 5 % som använde DEX systematiskt för att förbättra den digitala arbetsplatsen.

Gartner menar att eftersom i stort sett alla verksamheter har en hög grad av digitalisering idag är medarbetarnas upplevelse av och förmåga att använda de digitala verktygen viktigare än någonsin. Genom att kontinuerligt fokusera på organisationens DEX-index och vidta åtgärder för att förbättra det ökar sannolikt produktiviteten, samarbetsresultat, engagemang och medarbetarnöjdheten. Allt som bekant leder till ökad lönsamhet. Dessutom handlar det om att kunna erbjuda en attraktiv digital arbetsplats för att kunna attrahera nya och behålla medarbetare. Läs Gartners rapport här.

Mer information

Lär dig mer om hur du skapar en populär och framgångsrik digital arbetsplats genom att läsa vår bloggserie Bygg en framgångsrik digital arbetsplats eller ladda ned vårt whitepaper Så kan du skapa en bättre digital arbetsplats. Du kan också delta i vårt webbinarium Så skapar du en modern digital arbetsplats.